55% werknemers US last van burn-out klachten (bron: University of Phoenix)

Meer dan de helft (55%) van de werknemers in de Verenigde Staten zegt dat ze burn-out klachten ervaren. De University of Phoenix heeft een rapport uitgebracht waarvoor ze meer dan 2.000 werknemers hebben geïnterviewd om de mate van burn-out vast te stellen en wat de voornamelijk oorzaak erachter is.

Een burn-out can het resultaat zijn, bleek uit het rapport, van een veelheid van factoren zoals werkdruk, stress, ontevredenheid over de baan en een tekort aan erkenning van leidinggevenden.

Slechts 44% van de respondenten gaf aan dat ze tevreden waren in hun baan en 86% van werknemers zeiden dat hun burn-out rechtstreeks te maken had met hun onvrede over hun baan.

Gevoelens van onvrede met de werkplek kan vaak zware gevolgen hebben vonden de onderzoekers. Zo zei een meerderheid van de respondenten dat zij angst (67%), uitputting (66%), depressie (58%) en boosheid (55%) zagen als signalen van burn-out.

In een persbericht zei Dean Aslinia, chair for the counseling/mental health counseling program at the University of Phoenix. “It begins with us. Als je burn-out symptomen voelt opkomen neem dan stappen om het aan te kaarten. Spreek met je manager, neem wat dagen vrij of spreek met een professional.”

Bedrijven kunnen burn-out op verschillende manieren voorkomen zoals duidelijke afspraken maken over taken, verwachtingen en rollen. Het trainen van medewerkers hoe ze stress kunnen hanteren maar ook door processen te vereenvoudigen en de kwaliteit van werkrelaties te verbeteren. Organisaties kunnen faciliteren om het probleem te stoppen voordat het ontstaat.

Abad Consultancy & Training heeft een praktisch model ontworpen dat leidinggevenden helpt om signalen bij werknemers in een zeer vroeg stadium te herkennen. Het model geeft daarna concrete handvatten in waar het probleem ontstaat zodat adequate preventieve actie kan worden ondernomen.

Wilt u meer weten over het ABAD model en het 7-staps verkenningsmodel? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts via info@abadconsultancy.nl of bel direct met 0164 – 31 45 17.

Hoofdpunten voor leidinggevenden:

  • More than half (55%) of employees said they experience job burnout. — University of Phoenix, 2019
  • The majority of respondents said anxiety (67%), fatigue (66%), depression (58%), and anger (55%) are all signs of job burnout. — University of Phoenix, 2019